บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สกช. กับ ก.ยุติธรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม