ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. บริเวณทางเข้า    น้ำตกนกรำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการและรายละเอียดตามที่แนบ