ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อคัดเลือก เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ รายละเอียดตามลิ้งนี้

 

21-07-64 การประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ-page-002-แปลง