ประชาสัมพันธ์ เน็ตประชรัฐ จ.พัทลุง พร้อมจุดติดตั้งสัญญาณ

ประชาสัมพันธ์ เน็ตประชรัฐ จ.พัทลุง พร้อมจุดติดตั้งสัญญาณ

Cr. สนง.สถิติจังหวัดพัทลุง