ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยกรน้ำ พ.ศ…..

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ… ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น