ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัทลุง เมืองเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ” ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีส่วนราชการที่เกียวข้อง พร้อมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น