ลุงตู่พบสภาเกษตรฯ

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” โดย พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ