การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561”

การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561”

โดย นายสิทธินันท์ สวนจันทร์ ฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวลักษณ์ กุลสวัสดิ์ ส่วนประเมินผลกำกับการบริหารจัดการที่ดี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เลขที่ 95-97 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทร 074-673-850