แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 23 พฤษภาคม 2560

ดาวส์โหลด pdf ได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/0B_qT9TpNPz33Q2JUUmw4VkpXNEE/view