โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนากลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.คลองทรายขาว ม. 4, 5, 6 ในหมู่ที่ 6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูปเพื่อพัฒนามังคุด และในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีคุณภาพ และการต่ออายุแปลงมังคุดตามมาตรฐาน GAP โดยสมาชิกกลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพมังคุดได้อย่างต่อเนื่อง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น