โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมพรรษา ครบรอบ 60 พรรษา ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

1 2 3 10