ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564

ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุน ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในกิจกรรมเสริมสภาพคล่อง การรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 โดยกรมการค้าภายใน และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์โครงการ DTN Business Plan Award 2021

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ โครงการ DTN Business Plan Award 2021 ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย  FTA

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อคัดเลือก เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ รายละเอียดตามลิ้งนี้

 

21-07-64 การประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ-page-002-แปลง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่มทำ “นาแปลงใหญ่”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่มทำ “นาแปลงใหญ่” ร่วมคิด ร่วมทำ อย่างถูกวิธี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการจัดการตลาด เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เครดิต สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “หนองธง สืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “หนองธง สืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน

ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนภาคใต้ เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพุทธศักราช 2560

รายละเอียดตามเอกสาร

 

 

 

 

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 23 พฤษภาคม 2560

ดาวส์โหลด pdf ได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/0B_qT9TpNPz33Q2JUUmw4VkpXNEE/view

1 2