การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย) ปีงบประมาณ 2561

ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น