ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564

ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุน ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในกิจกรรมเสริมสภาพคล่อง การรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 โดยกรมการค้าภายใน และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์โครงการ DTN Business Plan Award 2021

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ โครงการ DTN Business Plan Award 2021 ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย  FTA

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อคัดเลือก เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ รายละเอียดตามลิ้งนี้

 

21-07-64 การประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ-page-002-แปลง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

 

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ตามลิ้งค์นี้

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์

บูรณาการร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ จัดกิจกรรมอบรมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีการปลูก

1 2 3 12