ประชาสัมพันธ์โครงการ DTN Business Plan Award 2021

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ โครงการ DTN Business Plan Award 2021 ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย  FTA